Bu web sitesi, Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılmıştır.